LIÊN HỆ

469 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3 –TP.HCM
Tel 1: 08 66 802 805
Tel 2: 0902888591
Hotline 1: 0915.88.88.42
Hotline 2: 0938.38.12.78

FANPAGE

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức:

Thành phần nhân sự:


- Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Huệ
- Phó giám đốc môi trường: Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
- Phó giám đốc cây cảnh: Bà Nguyễn Thị Lệ Hà
- Trưởng P. Hành chánh: Ông Nguyễn Xuân Hải
- Kế toán trưởng: Bà Đặng Thị Kim Nga
- Trưởng P. Kinh Doanh: Bà Lâm Thị Phượng
- Trưởng Phòng kế hoạch: Bà Nguyễn Xuân Trung Thu
- Giám sát trưởng: Ông Đặng Tiến Giang
- Giám sát công trình: 19 người
- Nhân viên: 190 người