VỆ SINH SAU XÂY DỰNG

Các công trình xây dựng hoặc sữa chữa xong sẽ không tránh khỏi việc để lại những vết sơn, các vật liệu thừa… công việc vệ sinh sau đó các bạn hãy để chúng tôi giúp các bạn nhé.